DEBATT - NÄRINGSPOLITIK & INDUSTRINS REFORMAGENDA

Sveriges konkurrenskraft är utmanad – industrin efterlyser ett handslag med regeringen

Regeringens 100 första dagar har passerat. Nu efterlyser vi inom industrin ett handslag med regeringen, ett handslag för ökat reformtempo och stärkt konkurrenskraft. Det skriver Gröna arbetsgivare tillsammans med 13 andra företrädare för svensk industri i Dagens industri. Tillsammans har vi tagit fram en handlingsplan med 41 förslag.

26 januari 2023
Industrins företrädare - rapport/debatt jan-2023
Foto: Collage av pressbilder

Läs debattartikeln i sin helhet och ta del av handlingsplanen "Industrins reformagenda - En handlingsplan för stärkt konkurrenskraft för svensk industri" via länkarna nedan.

Läs debattartikeln här