NYHET - AVTAL 2023

Utmaningar i förslaget på nytt avtal

Gröna arbetsgivare ser utmaningar i förslaget på nytt avtal om två år och 6,5 procent från industrins opartiska ordförande. Hemställan är dock tillräckligt balanserad mellan parternas krav för att fungera som grund för slutförhandlingarna. Gröna arbetsgivare säger ja till hemställan.

24 mars 2023
Örjan Lenárd
Foto: Juliana Fälldin

Hemställan innebär ett tvåårigt avtal med en löneökningstakt på 3,7 procent första året och 2,8 procent det andra: Den innehåller också 1 300 kronor i höjning av de lägsta lönerna, vilket skulle höja trösklarna in på arbetsmarknaden.

– Att vi säger ja till hemställan är inte samma sak som att vi tycker att innehållet är optimalt. Det är dock en tillräckligt bra grund för nästa veckas slutförhandlingar, säger Örjan Lenárd, förhandlingschef på Gröna arbetsgivare.

För Gröna arbetsgivare, som även representerar företag som står utanför industriavtalet, är utgångsläget alltid ett treårigt avtal och en löneökningstakt som alla våra branscher klarar av att förhålla sig till. Industrins avtal måste hamna på nivåer som är rimliga även för andra viktiga branscher som det ska vara normerande för. Till exempel vill Sverige öka sin självförsörjningsgrad och då måste våra lantbruk ha gynnsamma förutsättningar.

– De gröna näringarna påverkas av väder och klimat och då är förutsägbarhet och hanterbara löneökningsnivåer särskilt viktigt. Med fackens krav som bakgrund anser vi ändå att förslaget på en tvåårig avtalsperiod med en sammanlagd löneökningsnivå på 6,5 procent är tillräckligt balanserat för att säga ja, säger Örjan Lenárd.

Den 31 mars ska nya avtal vara klara.

Filmad kommentar med Örjan Lenárd

Lyssna till vår livesändning om de nya avtalen

När de nya avtalen är klara kommer vi att ha en livesändning där vd Lena-Liisa Tengblad och förhandlingschef Örjan Lenárd berättar mer om innehållet i de nya avtalen och vad de innebär för medlemsföretagen i de gröna näringarna. Sändningen görs tillsammans med Grafiska Företagen och Trä- och Möbelförtagen, TMF.

Välkommen att lyssna den 3 april kl.09.30-10.00, ingen föranmälan krävs!

Till livesändningen

För bästa upplevelse rekommenderar vi dig att följa livesändningen via webbläsaren Chrome. Det är inte möjligt att se sändningen via Internet Exporer.