NYHET

”Det har varit svårt att få ihop dagarna”

Halva året har gått och pandemin är inte över än. Vi ställde fem frågor till Pontus Joäng, ägare av Joäng Mark och Trädgård, om hur han ser på företagandet ett drygt år efter att pandemin bröt ut.

26 augusti 2021
Foto:

1. På vilket sätt har du som företagare påverkats av pandemin?

- Vi har blivit väldigt påverkade utifrån vår personal. Sjukfrånvaron ökade markant med tanke på pandemin och de försiktighetsåtgärder som följde med det. Barn som inte får gå förkylda till förskolan eller skolan och personalen har också varit hemma med symptom.
Vi har därför haft svårt att planera våra arbeten och schema. Pandemin har också bidragit till en överhettad privatmarknad då många spenderar sina pengar på sin trädgård istället för utlandsresor. Där ser vi en tydlig uppgång. Vi får ständigt förfrågningar som vi måste tacka nej till eftersom vi inte hinner med. Vi har även fått fler förfrågningar om att bygga om innergårdar till flerbostadshus. Det är lite större projekt som vi gärna utför, då vi får arbeta med helheten.

2. Hur har det gått att anställa säsongspersonal i år?

- I år behövde vi utöka med fyra säsongsanställda och rekryteringen gick bra. Vi var tidigt ute i december och gick ut stenhårt i sociala medier och annonserade på Gröna jobb. Vi lyckades anställa några äldre kvinnor i år, vilket är jättekul och ger bra dynamik i gruppen. Vi har även fyra sommarjobbare som kommer och jobbar ett par veckor i sommar.

Flera av våra anställda kommer från Hvilan Utbildning, som har gymnasieutbildning och arbetsmarknadsutbildning. Vi har haft ett bra samarbete med skolan under många år och det har vi stor nytta av. Vi har föreläst på skolan och utbildat vår egen personal där. Vi har även ett bra samarbete med Akademi Båstad.

3. Vad lägger du stort fokus på som företagare under Q3 2021?

- Vi måste sätta oss ner och fundera vilken inriktning företaget ska ha i framtiden. Verksamheten har gått på högvarv de senaste åren och det har inte funnits tid att arbeta med strategier. Nu är tiden mogen att reflektera och arbeta framåt med företaget.

4. Hur drar du bäst nytta av medlemskapet i Gröna arbetsgivare?

- Det är framförallt regelverket i kollektivavtalet och inom arbetsmiljö som vägleder oss hur vi ska agera, som är värdefullt för oss. När vi ställs inför olika frågor och situationer är det tryggt att veta hur vi ska förhålla sig och agera för att göra rätt.
Jag fick mycket hjälp av Gröna arbetsgivare när jag anställde en kille som kom med flyktingvågen till Sverige 2018. Vi utannonserade en tjänst som handlade till största delen om att vattna. Killen sökte jobbet och vi ville verkligen anställa honom, men han hade inget körkort, vilket krävdes i annonsen. Han saknade också arbetstillstånd och det var en så invecklad process att han var tvungen att åka tillbaka till Italien för att få arbetstillstånd. Vi var tvungna att utannonsera tjänsten igen, utan krav på körkort. Det gjorde att vi blev översköljda av ansökningar som vi fick gå igenom. Efter en lång och krånglig process kunde vi anställa killen och nu har han jobbat hos oss i tre år. Jag är enormt tacksam att jag kunde få den här hjälpen av Gröna arbetsgivare för det var mängder av frågor att hantera.

5. Vilken fråga tycker du är den viktigaste frågan för anläggningsbranschen att diskutera och ta ställning till under 2021?

- Den viktigaste frågan är hur vi ska lyckas rekrytera personal. Vi behöver lyfta hela trädgårdsnäringen och arbeta på flera fronter för att komma framåt i frågan. Attraktionskraften och stoltheten i branschen behöver stärkas. Vi har ju världens bästa jobb. Vi behöver också ta vara på all den kompetens som kommer till Sverige och arbeta med valideringsprogram. Jag har föreläst på Studieförbundet några gånger om hur det är att arbeta i vår bransch och har då träffat flera nyanlända som är mer utbildade i näringen än vad jag själv är. De är agronomer och hortonomer och fantastiska tillgångar för oss. Vi behöver också lära oss att ta mer betalt av våra kunder så att vi kan erbjuda våra anställda en högre lön.

Text: Sophie Åhsberg

Fakta om Joäng Mark och Trädgård
  • Startade: 2009
  • Verksamhet: anläggning och skötsel
  • Antal anställda: 22 anställda varav hälften är anställda på säsong
  • Kunder: allt från privatpersoner till offentliga uppdrag
  • Ligger: Trelleborg