NYHET

Trädgårdsanläggningsbranschen behöver 2500 personer varje år

Trädgårdsanläggningsbranschen har ett kraftigt rekryteringsbehov. Varje säsong behöver branschen rekrytera 2500 trädgårdsanläggare för att kunna ta hand om Sveriges utemiljöer. Samtidigt blir det bara svårare för företagen att hitta utbildad personal.

11 juni 2024
Foto: Fredrik Persson

Idag är tillgången på utbildad arbetskraft för branschen inte tillräcklig. Företagen är beroende av arbetstagare med rätt kompetens och som vill komma tillbaka säsong efter säsong. Det kan vara helt avgörande för företagets överlevnad och möjlighet till att öka produktionen, lönsamheten och konkurrenskraften på längre sikt.

I dagsläget utbildas mindre än 1 000 personer per år till trädgårdsanläggningsbranschen. Nästan 70 procent av Gröna arbetsgivares medlemsföretag anger naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk eller trädgård som den viktigaste rekryteringsbasen. Inom naturbruksprogrammet inriktning trädgård utbildas elever inom utemiljöer, trädgårdsodling eller trädgårdsanläggning. Söktrycket till utbildningen är lågt, vilket gör utbildningsplatser på vuxenutbildning inom trädgård betydelsefulla.

Gröna arbetsgivare fokuserar nu på att se över trädgårdsinriktningen på naturbruksprogrammet för att ytterligare tydliggöra och lyfta trädgårdsanläggningsdelen. Antalet utbildningsplatser på gymnasie- och vuxenutbildning behöver också bli fler för att möta företagens rekryteringsbehov och för att fortsätta kunna erbjuda unga och vuxna att utbilda sig till yrken med hög anställningsbarhet.

- Vi har nu fullt fokus på kompetensförsörjningsutmaningen och samarbetar med medlemsföretagen på en rad områden för att stärka kompetensförsörjningen i branschen, säger Kristine Wiklund, expert arbetsmarknad och kompetensförsörjning på Gröna arbetsgivare.

Trädgårdsanläggningsbranschen står inför en stor kompetensutmaning och utöver konsekvenserna för företagen kommer bristen på utbildad personal även att påverka bland annat kommunal förvaltning, Svenska kyrkan, och idrottsanläggningar. Verksamheter som är beroende av personer med trädgårdskompetens.

Naturbrukets yrkesnämnd arbetar också med branschens kompetensutmaning och planerar en konferens i höst för lärare på naturbruksprogrammet inriktning lantbruk och trädgård med syfte att stärka utbildningarnas kvalitet och attraktionskraft.

Om Naturbrukets yrkesnämnd

Naturbrukets yrkesnämnd, NYN representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning, attraktionskraft och rekrytering inom lantbruk, trädgård och djursjukvård.

Medlemsorganisationerna i NYN är; Lantbrukarnas Riksförbund, Gröna arbetsgivare, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Unionen, Trädgårdsanläggarna i Sverige, LRF Trädgård, Svensk Djursjukvård.