NYHET - ARBETSMILJÖ

Färre dödsolyckor under 2019

Senaste åren har sett väldigt dystra ut när det gäller dödsolyckor inom våra näringar men i år ser det betydligt ljusare ut. Till skillnad från tidigare år då siffran legat på ca 10 som omkommit i arbete per år inom våra näringar så har det till augusti enbart inträffat en inrapporterad arbetsplatsolycka med dödlig utgång inom just våra näringar.

26 augusti 2019
Foto: Unsplash

– Varje allvarlig olycka är en för mycket, men siffran är betydligt lägre än de senaste åren, så det är glädjande. Jag hoppas att den positiva trenden följer med oss in i framtiden, säger Gröna arbetsgivares arbetsmiljöexpert Camilla Backlund.

Gröna arbetsgivare arbetar hårt för att kunskaperna om att förebygga risker ständigt ska vara aktuella och att vi ska kunna ha en positiv bild av vad det innebär att arbeta inom våra näringar. Det är ett arbete som hela tiden pågår. Ett exempel är utbildningen "Vägen till säker arbetsmiljö" med inriktning på lantbruk, som vi anordnar under året vid ett antal tillfällen.