NYHET - ARBETSMILJÖ

Hälsofrämjande ledarskap när det passar dig

Genom att lyfta det som är bra och fungerar får du en friskare och effektivare arbetsplats.

8 maj 2019
Foto: Fredrik Persson

Ett hälsofrämjande ledarskap innebär att du som chef jobbar med de förutsättningar du har, individuella och organisatoriska. Det betyder också att du, tillsammans med arbetsgruppen, arbetar med tydliga mål som följs upp, rimliga krav, regelbunden återkoppling och med att stärka det som fungerar bra. Men det handlar också om balans och hälsa. Även din egen.

Därför finns nu ett webbverktyg som du kan använda i den takt som passar dig. Det är inte en kurs du läser från a till ö utan du väljer det du behöver för tillfället och fyller på succesivt när behovet kommer upp.

Läs mer och kom igång på prevent.se