NYHET - NÄRINGSPOLITIK, UTLÄNDSK ARBETSKRAFT & FOKUSFRÅGA

Samtal med riksdagsledamöter om arbetskraftsinvandringens hinder

Förra veckan träffade Gröna arbetsgivares Emma Terander två representanter från Moderaterna för att diskutera hinder när det kommer till anlitande av utländsk arbetskraft och myndigheternas bristfälliga kommunikation.

23 maj 2019
Foto:

Hon träffade Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson och ordförande i socialförsäkringsutskottet, samt John Widegren, landsbygdspolitisk talesperson. Målet med mötet var att informera om medlemsföretagens problem i frågor som rör Migrationsverket och Försäkringskassan.

Problem som lyftes var den rättsosäkerhet som råder på Migrationsverket där olika handläggare ger olika svar och bedömningar, svårigheten att få besked om varför man fått avslag på en ansökan, handläggningstider, brist på transparens och vad gäller Försäkringskassan främst de långa handläggningstiderna för utredningen om försäkringstillhörighet för EU-medborgare.

De båda var införstådda med problematiken, men tacksamma för nya konkreta exempel. Förhoppningsvis kan det informella mötet leda till frågor till ansvariga statsråd och interpellationsdebatter.

Gröna arbetsgivare fortsätter arbetet med att belysa viktiga frågor för relevanta politiker. Tidigare i maj har vi diskuterat Lantmästarutbildningen med Landsbygdsministern och därefter lyftes djursjukvårdens brist på utbildningsplatser för riksdagsledamöter från flera partier. Efter sommaren återupptas även Grönt Forum.