NYHET - ARBETSMILJÖ

Vi är en del av initiativet Schysst stall!

Tillsammans med arbetsmarknadens parter har nu Sveriges hästorganisationer lanserat initiativet Schysst stall – arbetet mot sexuella trakasserier i hästnäringen. Tillsammans kan vi sätta stopp för trakasserier, övergrepp och en kränkande jargong i stallen! Läs mer om hur du kan vara med och bidra.

11 mars 2019
Foto:

En förstudie om sexuella trakasserier som har genförts av arbetsmiljöorganisationen Prevent visar att kunskapen om sexuella trakasserier generellt är låg inom hästnäringen. Studien visar även att det kan föreligga skeva maktförhållanden inom branschen och att det finns en utbredd tystnadskultur. Detta är inte unikt för hästnäringen, men redan före #metoo valde Sveriges hästorganisationer med hjälp av arbetsmarknadens parter att ta tag i frågan och påbörja arbetet som lett fram till Schysst stall.

- Arbetsgivare är ofta redo att agera reaktivt om det skulle komma fram att sexuella trakasserier förekommit, men man arbetar över lag inte förebyggande mot den hårda jargong som kan sägas vara en av orsakerna till att risken för sexuella trakasserier är förhöjd inom hästnäringen. Att sexuella trakasserier och övergrepp förekommer har också uppmärksammats i medierna med jämna mellanrum genom åren, säger Lisa Rönnbäck som är projektledare på Prevent.

För att börja jobba för en förändring har nu Prevent tagit fram Schysst stall – arbetet mot sexuella trakasserier i nästnäringen, tillsammans med Sveriges hästorganisationer och  arbetsmarknadsparterna Almega, Gröna arbetsgivare och Kommunal.

Värdefulla verktyg

www.schysststall.se får arbetsgivare värdefulla verktyg i hur de kan arbeta förebyggande mot kränkande jargonger, trakasserier och övergrepp. Arbetstagare och elever får lära sig vilka krav man kan ställa på arbetsgivare samt vart man kan vända sig om man blir utsatt. Om man arbetar som lärare har Schysst stall ett rikt utbildningsmaterial som man kan använda sig av.

- Med Schysst stall vill vi utbilda och informera om vad sexuella trakasserier är, hur arbetsgivare kan jobba förebyggande för att undvika att trakasserier förekommer och lära arbetstagare och elever vad de kan göra om de blir utsatta, säger Sara Westholm, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Vi som står bakom Schysst stall är med och arbetar för en nolltolerans mot sexuella trakasserier i hästnäringen. Tillsammans kan vi sätta stopp för trakasserier, övergrepp och en kränkande jargong i stallen.

Var med och bidra

Alla som är aktiva i ett stall – antingen som ägare, arbetsgivare, anställd, elev eller på annat sätt engagerad – kan vara med och bidra. Gå in på www.schysststall.se idag och läs mer om hur!