NYHET - ARBETSMILJÖ

Ändrade föreskrifter för arbetsplatsens utformning

Föreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2021. Föreskrifterna ställer krav på hur en arbetsplats ska vara utformad, exempelvis lokalutformning, inomhusklimat, belysning, möjlighet till utrymning och personalutrymmen.

2 september 2020
Foto: Fredrik Persson

Föreskrifterna ersätter nuvarande föreskrifter med samma titel samt föreskrifterna om arbete i stark värme, kylda livsmedelslokaler samt skyltar och signaler.

Föreskrifterna gäller i och i anslutning till byggnadsverk.

Skärpta regler

Kraven har blivit tydligare kring att byggherrar, arkitekter och projektörer ska ta hänsyn till arbetsmiljön för byggnaden redan vid projekteringen.

Vi ser även utökade krav på tillgänglighet för funktionsnedsatta just vid nybyggnation och vid större ombyggnationer, exempelvis bredden på dörrar och att det ska finnas säkra utrymningsvägar. Lokaler som används för arbete där full funktionsförmåga krävs är undantagna.

Krav kring att det ska finnas tillräckligt rörelseutrymme för att kunna arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt har också skärpts. Det gäller arbetsmoment där man behöver vrida, huka eller böja sig ned. Tidigare fanns ett allmänt råd att det skulle vara 0,8 meter fritt arbetsutrymme inom vård och omsorg, nu är det alltså ett generellt krav som gäller för alla verksamheter.

Länk till Arbetsplatsens utformning AFS 2020:1