NYHET - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR & SVENSK DJURSJUKVÅRD

Avtal tecknade för djursjukvården med Kommunal

Gröna arbetsgivare har nu även tecknat avtal för Djursjukvård med Kommunal. Avtal är tecknat inom ramen för industrins märke, vilket innebär en löneökningsnivå på total 5,4 procent över 30 månader och med en reduktion för ökade pensionsavsättningar på 0,44% under avtalsperioden. Det nya avtalet träder i kraft den 1 januari 2021 men lönerna höjs först den 1 februari 2021.

23 december 2020
Foto: Fredrik Persson

– Med prolongeringen av avtalen i våras har vi haft en längre avtalsrörelse än normalt, så vi är glada att vi nu har kommit i mål i förhandlingarna. Nu har vi ett kollektivavtal som ger stabilitet över tid, vilket gör att medlemsföretagen får möjlighet till god framförhållning, säger Gröna arbetsgivares förhandlare Lars-Olov Söderberg

Notera att avtalet inte innehåller någon retroaktivitet för perioden som det prolongerades utan gäller från den 1 januari. Eftersom detta avtal endast prolongerades 6 månader (industrins märkessättande avtal prolongerades 7 månader) genomförs lönehöjningarna först den 1 februari. Den kortare prolongeringstiden är också förklaringen till att detta avtals löptid är 30 månader och inte 29 som de märkessättande industriavtalen.

Detaljerna kring hur löneökningarna skall fördelas under avtalsperioden återfinns i Arbetsgivarnytt som kan laddas ner från hemsidan. Vi kommer att återkomma med datum för digitala informationsträffar kring förändringar i avtalet.