NYHET - CORONAINFORMATION

Förlängning av kollektivavtal som inte är del av Industriavtalet

Gröna arbetsgivare, Kommunal och Unionen har enats om att förlänga kollektivavtalens giltighetstid enligt nedan.

7 maj 2020
Foto: Fredrik Persson

Avtalsnamn

Motpart

Ursprunglig 
utlöpningstid

Förlängt till
Trädgårdsanläggnings-
avtalet
Kommunal 2020-04-30 2020-11-30
Golfavtalet Kommunal 2020-04-30 2020-11-30
Trädgårdsodlingsavtalet Kommunal 2020-05-31 2020-12-31
Ramavtal Jordbruk med
bilagor
(inkl Kolmårdenbilagan)
Kommunal 2020-06-30 2020-12-31
Avtal för sällskapsdjur Kommunal 2020-06-30 2020-12-31
Djurssjukvårdavtalet Kommunal 2020-06-30 2020-12-31
Tjänstemannaavtal
Trädgårdsodling/
Trädgårdsanläggning
Unionen 2020-05-31 2020-12-31
Tjänstemannaavtal
Husdjursföreningar/
Hushållningssällskap
Unionen 2020-05-31 2020-12-31
Tjänstemannaavtal
Golf
Unionen 2020-05-31 2020-12-31
Tjänstemannaavtal
Jordbruksrelaterade
företag
Unionen 2020-05-31 2020-12-31
Tjänstemannaavtalet
Djursjukvård/Djurparker
Unionen 2020-05-31 2020-12-31
Lantbruks-
tjänstemannaavtalet
Unionen (fd SLF) 2020-07-31 2021-02-28

Förlängningen innebär att avtalen förlängs att gälla i nuvarande form fram till och med de datum som anges ovan. Det betyder att kollektivavtalens ersättningar såsom till exempel ob-ersättningar, övertidsersättningar mm som gäller i nuvarande kollektivavtal fortsätter att gälla oförändrat. Det finns för innevarande år inget avtalat lönerevisionsdatum eller avtalade löneökningar vilket innebär att inga lönerevisioner ska genomföras innan de centrala kollektivavtalsförhandlingarna har återupptagits och slutförts.

Tryckta eller på webben publicerade kollektivavtal enligt ovan för perioden 1 april 2017 – 31 mars 2020 kommer inte att ersättas utan gäller fortsatt i befintlig form.