NYHET - CORONAINFORMATION

Kravet på läkarintyg för smittbärarpenning tas tillfälligt bort

Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg för smittbärarpenning - undantaget gäller från den 27 december 2021 till och med den 31 mars 2022. Beslutet är en del i regeringens arbete för införande av fler smittskyddsåtgärder för att begränsa smittspridningen i samhället.

21 december 2021
Karantän
Foto: congerdesign/Pixabay

– Nu när smittspridningen åter ökar ser regeringen anledning att återinföra undantaget från läkarintyg för att få smittbärarpenning så att hälso- och sjukvården avlastas, säger socialminister Lena Hallengren, i en presskommentar.

Den som är eller misstänks vara smittad av Covid-19 och därför måste stanna hemma från arbetet, kan ansöka om smittbärarpenning. I vanliga fall krävs ett läkarintyg för detta, men nu inför regeringen ett undantag så att den som stannar hemma kan ansöka om smittbärarpenning utan läkartyg. Syftet är att underlätta för hälso- och sjukvården under pandemin genom att minska kraven på underlag.

Om någon i ett hushåll har testat positivt för Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla i hushållet ska stanna hemma, bland annat från arbete, och testa sig. Det gäller alla i hushållet, även personer utan symtom, både vaccinerade och ovaccinerade. Detta innebär i sin tur att fler individer är berättigade smittbärarpenning.

Länk till information på Försäkringskassans webbplats