NYHET - CORONAINFORMATION

Regeringen återinför krisstöd till företag

Regeringen har presenterat förslag om återinförande av vissa av krisstöden till företag. Stöden det handlar om är omsättningsstöd, omställningsstöd och Utökad och utvidgad möjlighet för företag att ansöka om anstånd med skatt.

17 december 2021
Foto: Fredrik Persson

Regeringen förbereder en utökning av det ordinarie omställningsstödet och omsättningsstödet för perioder mellan december 2021 och mars 2022.

Det tredje stödet är en utökning av möjligheterna till tillfälliga skatteanstånd för att dämpa de likviditetsproblem som kan uppstå för företag i det här läget.

Regeringen kommer att ansöka om statsstödsgodkännande från EU-kommissionen för förlängningen. Regeringen avser att avsätta pengar för stöden i en tilläggsbudget i januari.

Här kan du läsa mer ingående om stöden