NYHET - CORONAINFORMATION

Nya smittskyddsåtgärder från Folkhälsomyndigheten

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens scenarier kring ökad smittspridning i samhället har de vidtagit flera tillfälliga åtgärder för att bromsa smittspridningen. Några av dessa kommer att påverka er som företagare. Bland annat uppmanas de som kan att arbeta hemifrån med start 23 december.

21 december 2021
Foto: Unsplash

De nya smittskyddsåtgärderna syftar till att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas. Från och med den 23 december gäller de tillfälliga rekommendationerna tills vidare. Nedan listar vi de åtgärder som kan komma att påverka er som företag.

  • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
  • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
  • Vid tillställningar på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.
  • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.

Folkhälsomyndigheten hemställer även till regeringen att fatta beslut om:

  • Krav på negativt covidtest som är max 48 timmar gammalt för utländska medborgare som reser in i Sverige. Gäller från 12 års ålder.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats