NYHET - SKOGSBRUK & UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Gröna arbetsgivare välkomnar regeringens översyn av inreseförbudet

Under onsdagen uttalade sig finansmarknadsminister Per Bolund om att regeringen ska göra en skyndsam översyn av inreseförbudet. Det man ska se över är om bland annat skogsbruket också bör undantas från inreseförbudet, såsom lantbruket görs i dag.

20 maj 2020
Foto: Fredrik Persson

– Om förändringen kommer till är det väldigt positivt för våra medlemsföretag inom skogsbruket. Gröna arbetsgivare står helt bakom finansmarknadsministerns vilja att inkludera skogsbruket i undantagen och vi hoppas verkligen att ett slutgiltigt besked kan komma snart, säger Lena-Liisa Tengblad, vd på Gröna arbetsgivare.

Stora insatser görs just nu bland alla medlemsföretag för att kunna klara av skogsplanteringen för stunden. Ett upphävt inreseförbud ger förutsättningar för att klara av att genomföra hela planteringssäsongen 2020.

– Om den erfarna arbetskraften kan komma ger det möjligheter för företagen att återgå till en så normal verksamhet som världsläget tillåter. Det ger också effekter på röjningsarbete som i nuläget har fått prioriteras bort på många håll, för att ha en chans att får plantorna i backen. Det gör även att beredskapen vid brandrisk stärks, säger Lena-Liisa Tengblad.

I dagsläget är inte skogsbruket undantaget från inreseförbudet. I Finland och övriga EU har man tolkat förordningen annorlunda och där inkluderat skogsbruket i " seasonal workers in agriculture".

När ett beslut om förändringar kan komma har ingen representant från regeringen uttalat sig om, men man betonade att översynen ska göras skyndsamt.