NYHET - LAS

LO-styrelsen säger nej till partslösning om omställning och trygghet på arbetsmarknaden

Efter intensiva förhandlingar har LO valt att förkasta förslaget till partslösning med Svenskt Näringsliv och PTK avseende LAS och omställning.

16 oktober 2020
Mattias Dahl
Foto: Sören Andersson

– Det är djupt beklagligt att det inte blev en överenskommelse. Förhandlingarna har varit konstruktiva och det har funnits ett samförstånd i förhandlingsrummet, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

– Svenskt Näringsliv har varit beredda till stora uppoffringar för att komma fram till en helhet som alla parter kan vara nöjda med. Det innebär förstås ett givande och tagande för alla parter. Ingen får allt det man vill. Vi förstår att LO nu har tackat nej till den helhetslösningen.

Gröna arbetsgivare instämmer i det Mattias Dahl säger och anser att det bästa hade varit en lösning mellan arbetsmarknadens parter.

– Det är tråkigt att förhandlingen inte ledde hela vägen fram. Förslaget som låg på bordet hade varit bra för den svenska modellen. Vi kommer nu lägga vårt fokus på lagstiftningsarbetet och den pågående avtalsrörelsen, säger Gröna arbetsgivares förhandlingschef Örjan Lenárd.

Konsekvensen av LO:s beslut innebär nu att politikerna i riksdagen får ansvaret för att reformera LAS.