NYHET - CORONAINFORMATION

Stödpaket riktat mot små och medelstora företag

Regeringen presenterade på onsdagen ett stödpaket riktat mot små och medelstora företag. Det handlar bland annat om statlig lånegaranti, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och hyressänkningar som staten delfinansierar.

25 mars 2020
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Lånegarantin riktar sig till små och medelstora företag. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga.

Riksgäldskontoret kommer att administrera garantin och varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras. Regeringen säger att lånegarantierna bör kunna ställas ut snarast möjligt. De ska ta beslut om förslaget under torsdagen och sedan ha en skyndsam beslutsprocess i riksdagen.

Regeringen föreslår även att tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter ska gälla under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Enligt förslaget ska det gälla upp till 30 personer per företag och på lönedelen som inte överstiger 25 000 kronor. Totalt kan det bli en lättnad på 5300 kronor per anställd och månad. Statens totala kostnad för det beräknas hamna på 33 miljarder kronor.

De kom även med ett förslag om att staten ska stå för 50 procent av hyresnedsättningen i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror för krisdrabbade företag. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni. För detta avsätts 5 miljarder kronor.

Egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet ska genom en tillfällig ändring i reglerna kring periodiseringsfonder kunna få sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Här räknar man med att det kan leda till en maximal likviditetsförstärkning på drygt 13 miljarder kronor.

Utöver det vill man att förslaget om anstånd på skatten ska utvidgas. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Läs mer ingående i regeringens pressmeddelande