NYHET - ARBETSMILJÖ

Bestämmelser kring medicinska kontroller börjar gälla 1 november

Övergångsregler från föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) löper ut till 1 november. Bestämmelserna avser klättring, handintensivt arbete, nattarbete, kvicksilver och bly.

27 augusti 2021
Foto: Fredrik Persson

Bestämmelserna som nu träder ikraft innebär att de arbetstagare som utför arbete med klättring på hög höjd (högre än 13 meter), där det samtidigt finns risk att falla fritt och okontrollerat eller att möjligheten till att få hjälp är svår, ska ha genomfört en medicinsk kontroll och fått ett tjänstbarhetsintyg utfärdat av läkare. Saknas sådana intyg eller vissa uppgifter i intyget kan sanktionsavgifter på mellan 15.000 kr och 150.000 kr tas ut.

Arbetstagare som utför handintensivt arbete, dvs. arbete som medför snabba ihållande handledsrörelser mot ledens ytterlägen i kombination med kraft, ska ha erbjudits att genomgå en medicinsk kontroll. Huruvida arbetet faller in under just handintensivt arbete ska avgöras utifrån en riskbedömning och Arbetsmiljöverket uppger ett riktvärde kring att arbetet normal då omfattar mer än fyra timmar per arbetsdag.

Nattarbete har även tidigare omfattats av medicinska kontroller men nu har definitionen av vad som räknas som nattarbete ändrats något. De som nu ska ha erbjudits medicinsk kontroll för nattarbete är de arbetstagare som normalt arbetar mer än tre timmar mellan klockan 22:00 och 06:00 eller att minst en tredjedel av årsarbetstiden är mellan dessa klockslag. Detta gäller inte om anställningstiden totalt understiger tre månader under ett år.

I övrigt införs nu tjänstbarhetsintyg och biologiska exponeringskontroller för arbete med kvicksilver samt ändrade gränsvärden för blyhalt i blodet de som arbetar med bly.
För mer information vad som avses med att erbjuda/anordna medicinska kontroller se Gröna arbetsgivares arbetsgivarnytt från augusti 2019 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3).

Läs mer i: