NYHET - ARBETSMILJÖ

Hälsokontroll för de som arbetar med bekämpningsmedel

Vi får många frågor kring hälsokontroller av medarbetare som arbetar med bekämpningsmedel. Det här gäller för dig som arbetsgivare.

20 december 2021
Foto: Mufid Majnun/Unsplash

Enligt våra kollektivavtal för arbetare inom lantbruk, maskinstationer, djurparker, vattenbruk, golf, trädgårdsodling och hushållningssällskap ska de som normalt utför arbeten med bekämpningsmedel årligen erbjudas en hälsokontroll. Hälsokontroller ska vara kostnadsfri för arbetstagaren.

Syftet med hälsokontrollen är att tidigt upptäcka hälsobesvär relaterat till arbetet med bekämpningsmedel.

Bekämpningsmedel kan orsaka skador genom att du andas in dem, får dem på huden eller råkar svälja medel. Vissa skador kan dyka upp omedelbart, så kallade akuta hälsoeffekter. Skador kan också visa sig efter en lång tids användning eller en lång tid efter en enstaka större exponering.

Risken att drabbas av ohälsa beror inte bara på medlets hälsofarlighet, utan i stor utsträckning på hur man sköter hanteringen. En oförsiktig hantering av ett medel som är mindre farligt kan leda till ohälsa, medan en genomtänkt hantering av ett betydligt mer giftigt medel kan ske utan hälsorisker.