NYHET - ARBETSMILJÖ & TRÄDGÅRDSANLÄGGNING

Webbsystem för trädgårdsanläggning

Nu finns AFA Försäkrings webbaserade system för arbetsmiljö (IA-systemet) skräddarsytt för trädgårdsanläggning och grönyteskötsel. Systemet stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser. IA-systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalité, miljö, egendom, säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag.

27 augusti 2021
Foto: Fredrik Persson

IA-systemet finns även tillgängligt via en APP vilket förenklar rapportering via systemet. Här kan även koordinater, foton eller ljudinspelningar bifogas.

En av IA-systemets styrkor är överblicken. Ni kan när som helst få ut statistik över företaget och ta fram rapporter och diagram som kan ligga till grund för beslut i arbetsmiljöfrågor.
Systemet är kostnadsfritt.

Vill ditt företag börja använda IA-systemet, skicka ett mail med ert organisationsnummer och dina kontaktuppgifter till iasupport@afaforsakring.se.

Läs mer här 

IA-systemet finns även i anpassade moduler för skogsbruk, djurparker, djursjukvård och golfklubbar.