NYHET - SVENSK DJURSJUKVÅRD

Förebygg handeksem

Den 13 september höll AFA Försäkring ett kunskapsseminarium om handeksem och det visar sig att vissa yrken är mer drabbade än andra. Några av riskfaktorerna är upprepad handtvätt, användning av handsprit och skyddshandskar. Unga kvinnor är den mest drabbade gruppen. Även om djursjukvårdspersonal i sig inte sticker ut i statistiken så gör liknande arbetsförhållanden inom humanvården det.

10 oktober 2022
Foto: Kelly Sikkema/Unsplash

Varje år drabbas runt 50 personer på svensk arbetsmarknad av så pass allvarliga besvär av handeksem kopplade till sitt yrke att de blir klassade som en arbetssjukdom visar AFA Försäkrings skadestatistik. Det är gruppen unga kvinnor som är den mest drabbade, särskilt i kombination med tidigare, eller nuvarande, atopiska eksem.

Bidragande orsaker till besvär är frekvent handtvätt, underliggande allergier för parfym och handsprit samt mer långvarig användning av skyddshandskar, då materialen i sig och parfym och puder i handskarna är bidragande faktorer. En extra förhöjd risk kan ses då man har händerna våta mer än två timmar per dag eller ca 20 handtvättar per arbetspass. Man kan även se att besvären ofta ökar under vintertid.

För att förebygga besvär och att motverka utvecklandet av handeksem finns några goda råd:

  1. Använd skyddshandskar vid våtarbete.
  2. Skyddshandskar ska användas när det behövs, men då så kort tid som möjligt.
  3. Skyddshandskar ska vara hela, rena och torra på insidan.
  4. Om man ska använda skyddshandskar mer än 10 min bör en bomullsvante användas under.
  5. Handtvätt ska ske i ljummet vatten. Skölj noga bort tvål och torka noga torrt efteråt.
  6. Byt gärna ut handtvätt mot handsprit då det är möjligt.
  7. Använd inte ringar under arbetspasset.
  8. Använd återfuktande och parfymfri handkräm.
  9. Applicera handkräm på hela handen. Under eller efter arbetspasset.
  10. Det är även viktigt att vårda sina händer under fritiden och att använda varma vantar vintertid.