NYHET - ARBETSMILJÖ

Myndigheter samverkar mot arbetslivskriminalitet

Gröna arbetsgivare har noterat att allt fler medlemsföretag genomgår inspektioner inom ramen för det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet som pågår.

11 oktober 2022
Foto: Mikael Nyander

– Det här är ett område som vi vill få mer kunskap kring, både från myndigheterna men också framför allt via erfarenheter, synpunkter och inspel från våra medlemmar, så att vi kan föra en konstruktiv dialog med myndigheterna om detta arbete och även kan informera våra medlemsföretag på ett bra sätt, säger Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert på Gröna arbetsgivare.

Sedan 2018 finns ett uppdrag från regeringen kring att myndigheter ska samverka för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottlighet inom arbetslivet. De gröna näringarna är en av de branscher som de ska fokusera på, enligt uppdraget.

Det är Arbetsmiljöverket som samordnar arbetet och sedan juni i år finns även två myndighetsgemensamma center för arbetet, ett i Göteborg och ett i Umeå. Ytterligare fem center planeras att öppna inom en snar framtid. Målet är att de metoder och arbetssätt som tas fram ska ingå i varje myndighets ordinarie verksamhet från 2024.

Information ska förändra attityder

I uppdraget ligger även att genomföra informationsinsatser för att öka kunskapen hos allmänheten och därmed förändra attityder i samhället för att motverka arbetslivskriminalitet.

Myndigheterna som samverkar är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.

Andra branscher som myndigheterna fokuserar på är bygg, transport, restaurang, bilvård, städning och skönhetssalonger.

Dialog med Arbetsmiljöverket

Myndigheterna har också i uppdrag att utveckla sitt samråd med parterna på arbetsmarknaden i detta arbete. Gröna arbetsgivare ingår just nu inte i något sådant samråd.

– Vi hoppas inom kort kunna få till en dialog med ansvarig myndighet, Arbetsmiljöverket. Vi ser ett behov av att både få mer information och insikt i deras arbete samt en redovisning kring resultaten av de inspektioner som görs, säger Emma Terander, ansvarig för public affairs på Gröna arbetsgivare.

Kontakta oss!

Har du erfarenheter av inspektioner eller kontroller av myndigheter vill vi gärna prata med dig för att lära oss mer. Kontakta någon av oss på Gröna arbetsgivare: