NYHET - ARBETSMILJÖ

Ny strategi för säkrare arbetsmiljö inom jordbruks- och trädgårdsnäringen

I slutet av 2021 fick Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för att minska olyckorna och ohälsan i jordbruks- och trädgårdsnäringen.

23 november 2022
Foto: Fredrik Persson

Strategin, som nu kommer gälla åren 2023 – 2027, innebär bland annat kontinuerliga informationsaktiviteter för näringen där ett 50-tal handledare ska utbildas särskilt inom arbetsmiljö för att kunna hjälpa till att sprida budskapet. Dessutom föreslås att den arbetsmiljövecka som arrangerades i år, inom ramen för det projekt som nu pågår via Lantbrukets arbetsmiljökommitté (LAMK), ska fortsatt arrangeras kommande år.

Aktiviteterna inom strategin beräknas kosta ca 50 miljoner kronor och finansieras med pengar från Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ta del av rapporten via Jordbruksverkets webb