NYHET - ARBETSMILJÖ

Nya regler kring säkerhetsblad för kemikalier

Alla farliga kemikalier ska ha säkerhetsdatablad som beskriver kemikaliernas egenskaper och risker. Säkerhetsdatabladet ska ligga till grund för företagets riskbedömning av sitt arbete och hanteringen av kemikalierna. Från den 1 januari 2023 gäller nya regler.

5 december 2022
Foto: Dreamstime

Från den 1 januari 2023 gäller nya regler kring vilken information som ska framgå i säkerhetsdatabladet som leverantören är skyldig att tillhandahålla köparen. Det har funnits övergångsregler för det nya formatet sedan 2021, men det har då varit frivilligt att följa för leverantören.

Det kan alltså vara en god idé att se över säkerhetsdatabladen framöver för att försäkra sig om att man har den senaste versionen tillgänglig på arbetsplatsen.