NYHET - ARBETSMILJÖ & SKOGSBRUK

Se filmserien ”Säker i skogen”

Gröna arbetsgivare tipsar om filmserien "Säker i skogen". Filmerna lyfter olika risker och visar på säkra arbetssätt i skogsarbetet, bland annat avseende ensamarbete, fallande träd och bärgning.

13 december 2022
Foto: Fredrik Persson

Filmerna är baserade på verkliga upplevelser från maskinförare och andra yrkesverksamma.

Filmserien producerades under 2022 inom projektet ”Skogsjobb i gränslandet”, ett Interreg-projekt som inbegriper både Sverige och Norge, finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

På Skogsforsk.se kan du se filmerna