NYHET - UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Skadligt beslut för gröna näringar och den svenska modellen

Riksdagen har nu röstat igenom förslaget om att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare från tredje land. I regeringens Tidöavtal står det dessutom att en utredning ska tillsättas om att höja inkomstgränsen för att få arbetstillstånd till 33 200 kronor. Detta är skadligt för de gröna näringarna, men också för den svenska modellen.

1 december 2022
Lena-Liisa Tengblad, vd på Gröna arbetsgivare.
Foto: Juliana Fälldin och Fredrik Persson

De gröna näringarna är starkt beroende av utländsk arbetskraft, till exempel när bär ska plockas, grönsaker skördas och skog gallras eller återplanteras. Orsaken är att det är svårt att få inhemsk arbetskraft till säsongsarbeten, som dessutom många gånger ligger bortanför kollektivtrafikens hållplatser.

Gröna arbetsgivares inställning är att våra medlemsföretag ska äga beslutet om vilka man behöver anställa oavsett nationalitet. Vi ser också våra kollektivavtal som garant för goda anställningsvillkor. Dessa avtal reglerar löner och allmänna villkor och gäller för alla anställda i företagen, oavsett anställningsform, nationalitet eller arbetsuppgifter.

– Det är förvånande att en svensk regeringen väljer att agera helt på tvärs mot den svenska modellen. Vi har en lång tradition av att arbetsmarknadens parter förhandlar fram och fastställer vilka lägstalöner som gäller för olika yrken och i olika avtalsområden. Att riksdagen skulle gå in och sätt en lönenivå för en viss, begränsad grupp av anställda på svensk arbetsmarknad blir absurt, säger Lena-Liisa Tengblad vd på Gröna arbetsgivare.

Sverige har en lång tradition av att vara öppet för arbetskraftsinvandring vilken varit en starkt bidragande orsak till att vi idag har vårt framgångsrika näringsliv och vårt svenska välstånd. Vi har också en lång och framgångsrik tradition av att parterna gör upp på arbetsmarknaden utan politikens inblandning. Gröna arbetsgivare är djupt bekymrade över den utveckling som nu sker, senast genom beslutet om försörjningskrav.