NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING, NÄRINGSPOLITIK & UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Bristande insikt hos regeringen

Regeringen har nu meddelat att man ser arbetskraftsinvandringen som ett problem snarare än en kritisk resurs, förutom när det gäller högkvalificerad kompetens till industrin. Att de gröna näringarna ska sätta sin förhoppning till att en myndighetsanalys ska ge dem undantag från lönegolvet skickar fel signaler till de företag som samtidigt beskrivs som kritiska för ökad självhushållning och ett hållbart skogsbruk.

18 februari 2023
Foto: Juliana Fälldin

Det hade varit önskvärt att regeringen i stället haft fokus på att minska den regelbörda och byråkrati som många av Gröna arbetsgivares medlemsföretag får genomlida varje ny säsong. Att man öppnar för undantag för säsongsanställda är en självklarhet, annars skulle stora delar av vår matproduktion och skogsvård drastiskt tvinga minska sin verksamhet.

För våra medlemsföretag är utländsk arbetskraft en verksamhetskritisk resurs.

– För våra medlemsföretag är utländsk arbetskraft en verksamhetskritisk resurs. Det är tyvärr uppenbart att regeringen inte tagit till sig detta faktum trots att Gröna arbetsgivare i flertalet kontakter beskrivit betydelsen och förutsättningarna för de gröna näringarna, säger Lena-Liisa Tengblad vd Gröna arbetsgivare

Gröna arbetsgivare vill se en mer näringslivsvänlig politik där fokus i stället ligger på att minska dagens komplicerade och byråkratiska processer som företagen måste genomlida varje gång de måste anlita nödvändig utländsk arbetskraft. Att de gröna näringarnas eventuella undantag från lönegolvet ska bygga på en myndighetsanalys av behoven på arbetsmarknaden och att det dessutom flaggas för skärpta regler kring försörjningskrav är inte rätt signaler för branschen.

Gröna arbetsgivares kommentarer till regeringens syn på arbetskraftsinvandring i punktform:

 • Arbetskraftsinvandring är inte alltid problemfri men ger mer till Sverige än det kostar.
 • Arbetskraftsinvandringen är verksamhetskritiskt för t ex lantbruk och skogsbruk
 • Fokus kan inte enbart ligga på industrins behov, de gröna näringarna är avgörande för livsmedelsförsörjning och hållbart skogsbruk.
 • Ett undantag från lönegolvet är en nödvändighet, men inte en trygg framtidslösning. Arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal har redan ett regelverk för löner och andra villkor.
 • Positivt med slopad arbetsmarknadsprövning, men att vissa yrkesgrupper kan undantas från lönekravet utifrån en myndighetsanalys av behoven på arbetsmarknaden, är också en form av arbetsmarknadsprövning.
 • Utöver lant- och skogsbrukets behov av säsongsarbetskraft råder det även stor brist på nyckelkompetenser som t ex:
  • Djurskötare inom lantbruket
  • Arborister
  • Greenkeepers
  • Veterinärer