NYHET - UTLÄNDSK ARBETSKRAFT & KRIGET I UKRAINA

Fler personer ska omfattas av massflyktsdirektivet

Regeringen har beslutat att personer från Ukraina som rest in och vistats i Sverige under perioden 30 oktober-23 februari ska omfattas av massflyktsdirektivet. Det innebär en förändring från tidigare regelverk då personer som lämnat Ukraina efter krigsutbrottet den 24 februari och framåt omfattades. Förändringen träder i kraft den 26 april.

8 april 2022
Ukrainsk flagga
Foto: Max Kukurudziak/Unsplash

Regeringen skriver

"För att underlätta för de som redan befann sig i Sverige vid invasionen har regeringen beslutat om en förordningsändring. Ändringen innebär att även den som rest in och vistats i Sverige från och med den 30 oktober 2021 till och med den 23 februari 2022 ska ingå i den grupp som har rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Detta förutsatt att han eller hon i övrigt uppfyller villkoren, till exempel är ukrainsk medborgare och bosatt i Ukraina."

Massflyktsdirektivet innebär att ukrainska flyktingar får samma skydd som medborgare i valfritt EU-land. Direktivet ger även flyktingarna rätt till skolgång, vård och välfärd samt arbetstillstånd i det land de sökt sig till. Flyktingar från Ukraina kommer kunna stanna i landet utan uppehållstillstånd under ett års tid med möjlig förlängning upp till tre år.

Förändringen träder i kraft det 26 april.

Läs mer på regeringen.se