NYHET - ARBETSMILJÖ

Krav på helkroppssele med fallskydd för arborister

Arbetsmiljöverket har gett två arboristföretag förbud att från och med den 3 april utföra klättrande trädarbete om inte helkroppssele med falldämpande system används. Det finns risk för att förbudet kan komma att bli norm för hela branschen. De båda företagen har överklagat beslutet.

28 februari 2023
Foto: Jonathan Petersson / Pixabay

– Det falldämpande systemet är inte anpassat för arbete i träd, där du inte har fritt utrymme under dig. Förutom att du har grenar att förhålla dig till kan du inte självlivrädda dig med systemet, alltså ta dig ner om du blir hängande, och det är också i vägen när du arbetar. Vi har testat systemet och vi har även fått utlåtanden från experter på utrustningen, säger Daniel Daggfeldt, vd för Trädmästarna, det ena av de två berörda företagen.

Gröna arbetsgivare instämmer i att Arbetsmiljöverket är fel ute. Kravet på helkroppssele med falldämpande system bekymrar och ger upphov till en rad frågetecken kring hur ett sådant system ska kunna fungera i praktiken vid arboristarbete. Arbetsmiljöverkets krav skulle tvärtom kunna ge upphov till en rad oönskade effekter som till och med äventyrar medarbetarnas säkerhet.

– Att förebygga fallolyckor är självklart relevant och ytterst viktigt, men det gäller att fokusera på rätt typ av åtgärder. Valet av arbetsmetoder och fallskyddsutrustning måste bygga på kunskaper, såväl om arbetets natur som om arbetsmetoder och system för fallskydd – här anser vi att Arbetsmiljöverket brister och att sådan kunskap tycks saknas i detta beslut, säger Gröna arbetsgivares arbetsmiljöexpert Camilla Backlund.

Med överklagan hoppas de två berörda företagen att verkställandet skjuts upp tills dess att förvaltningsdomstolen gjort en överprövning av Arbetsmiljöverkets beslut. Skulle Arbetsmiljöverkets krav bli en realitet kommer det att bli norm för hela branschen.

– Jag har goda förhoppningar om att vår överklagan får gehör. Vi har bra hjälp från våra jurister och har också fått bra backup från både Gröna arbetsgivare och Kommunal i frågan, säger Daniel Daggfeldt, som dock gärna ser ett fortsatt arbete med att förbättra säkerheten för arborister.

– Jag tycker det finns utrymme att utveckla säkerheten ytterligare, med det behöver göras på rätt sätt och jag välkomnar en dialog med Arbetsmiljöverket om hur det kan göras, säger han.

Gröna arbetsgivare håller tät dialog med Kommunal som också ställer sig frågande till kravet och vars medlemmar skulle drabbas.