DEBATT

Offentlig upphandling är en motor för arbetslivskriminalitet

Kalla vindar blåser över Sverige när det gäller arbetskraftsinvandringen. Debatten vill gärna fokusera på hur det privata näringslivet driver verksamhet med slavliknande villkor. Något som inte förs fram är vilken roll offentlig upphandling spelar i detta. Våra medlemsföretag vittnar om hur de förlorar offentliga upphandlingar till oseriösa företag. Det skriver Gröna arbetsgivares vd Lena-Liisa Tengblad och ordförande Annika Bergman i Dagens Samhälle.

15 juni 2023
Lena-Liisa Tengblad och Annika Bergman.
Lena-Liisa Tengblad och Annika Bergman. Foto: Juliana Fälldin

För att komma till rätta med problematiken menar Lena-Liisa Tengblad och Annika Bergman att det finns två tydliga sätt:

  • Offentliga upphandlare måste bli skickligare på att bedöma anbudens rimlighet och ställa sig frågan: kan det offererade priset verkligen inkludera kollektivavtalsliknande villkor så som löner, försäkringar och tjänstepension?
  • Det behövs en ordentlig uppföljning av att de villkor och löner som uppgivits i anbudet är de som faktiskt betalas ut.

Läs debattartikeln