NYHET - SVENSK DJURSJUKVÅRD

Kaskadprincipen behöver tillämpas strikt för att undvika läkemedelsbrist vid covid-19

Jordbruksverket och Läkemedelsverket uppmanar nu veterinärer att bistå sjukvårdens behov av läkemedel under covid-19-utbrottet genom att vara extra eftertänksamma i sin förskrivning.

9 april 2020
Foto: Lydia Torrey/Unsplash

Veterinärer har i undantagsfall möjlighet att förskriva läkemedel till djur som är godkända för människor. Detta styrs av den så kallade kaskadprincipen, vilken innebär att det ska ske först då andra vägar prövats.

För mer information:

Läkemedelsverkets nyhet
Läkemedelsverket kartlägger sårbarheter i läkemedelsförsörjningen
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och läkemedelsanvändning