REPORTAGE - SVENSK DJURSJUKVÅRD

Krisen blev en genomlysning av verksamheten

Djur blir sjuka dygnet om, även i tider då hussar och mattar isolerar sig från en världsomspännande smitta. Blå Stjärnans djursjukhus i Göteborg har tvingats till en rad snabba förändringar för att möta krisen, flera av dem har haft en positiv effekt på verksamheten.

4 juni 2020
Foto: Emelie Asplund

– Vi lever lite från stund till stund nu, säger Christina von Dorrien, vd på Blå Stjärnans djursjukhus i Göteborg.

Hon säger det med ett leende trots att hon precis förklarat att hon aldrig arbetat så mycket som denna vår. På det dygnet runt-öppna djursjukhuset i Göteborg var man snabba med att sätta strukturer som skulle hjälpa organisationen igenom krisen.

– Vår formella krisgrupp har möte varje dag klockan tolv för att uppdatera sig om läget och ta eventuella beslut. Efter det träffas övriga chefsgruppen för att informera sig. Så har vi arbetat sedan 13 mars, förklarar Christina von Dorrien.

Alla chefer är inte på plats samtidigt, somliga följer mötet på distans. Mötena hålls korta, tydliga mötesanteckningar skickas ut direkt efter mötet till den eller de chefer som eventuellt inte var med på mötet.

– Som anställd kan du just nu inte lita till att din närmsta chef ska informera dig om allt, eftersom läget stundtals förändras väldigt snabbt, säger Christina von Dorrien. På det här sättet har vi en enda informationskanal, alla chefer vet lika mycket. Det långsiktiga strategiarbetet är helt onödigt just nu, förutsättningarna vi har att arbeta efter är alldeles för oförutsägbara.

Entrevärd välkomnar djurägare

Av smittskyddsskäl tillåter kliniken just nu enbart en medföljande person per djur in på kliniken. Men när ens husdjur är sjukt och man åker till veterinären för att få hjälp är man inte alltid mottaglig för den information man får på telefon, via hemsidan eller på skyltar i entrén.

– För att underlätta för våra kunder, och göra arbetsmiljön för de anställda lite lugnare, tog vi för några veckor sedan beslutet att ha en entrévärd, säger Christina von Dorrien. Det har fungerat väldigt fint att ha en person som möter upp och förklarar vilka regler vi tillämpar här, både personal och besökare upplever situationen som tryggare och lugnare sedan entrévärdarna kom på plats.

Att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer innebär som bekant att också stanna hemma från jobbet vid minsta tecken på sjukdom.

– Vi trodde initialt att vi skulle få mycket högre sjukfrånvaro bland personalen, men det har faktiskt inte hänt, säger Christina von Dorrien.
Inte heller vabbandet har ökat på arbetsplatsen under den här perioden.
– Men vi har blivit otroligt duktiga på att tvätta händerna ofta, det är en rutin jag tror kommer sitta i även när den här krisen är över, säger Christina von Dorrien.

Krisgrupp beredda på det mesta

Djursjukhusets krisgrupp arbetar enligt en modell där flera olika tänkbara scenarios skissas fram löpande. Gruppen har fått planera hela vägen fram till att kliniken står helt utan personal, eller tvingas stänga av andra skäl.

– Steget före nedstängning är att vi bara har en djursjukskötare och en veterinär i tjänst och att de bara tar emot patienter för smärtlindring och avlivning, förklarar Christina von Dorrien.
Det framåtblickande arbetssättet har fungerat som en genomlysning av verksamheten.

– Vi har lärt oss massor om hur saker och ting hänger ihop på vår arbetsplats, det har varit ett lärorikt arbete för hela organisationen att gå igenom alla möjliga händelseförlopp och ta beslut kring hur vi ska agera.

Klinikens IVA-ventilator, som fungerar utmärkt för både djur och människor, har lånats ut till Östra sjukhuset. Alla möten med externa personer hålls digitalt på distans och utbildningar för personal och remittenter hålls som webbinarier i stället för fysiska kurser, något som fungerat mer än väl.

– Det kommer vi säkert fortsätta med till viss del även efter krisen, säger Christina von Dorrien.

Inom humanvården rapporteras just nu att antalet patienter som söker akutvård minskat drastiskt. Men så ser det inte ut hos djursjukvården, åtminstone inte på Blå Stjärnans Djursjukhus som haft precis samma söktryck före och under coronapandemin.

– Däremot är patienterna som kommer till oss sjukare nu än vad de var för ett år sedan, säger Christina von Dorrien. Man söker vård senare helt enkelt, väntar hemma lite till. Vi får ägna maximalt av våra resurser till patienter som verkligen behöver vår hjälp och det är helt klart en positiv effekt av denna allvarliga situation.