REPORTAGE - TRÄDGÅRDSANLÄGGNING

Ordförandeord: Kenneth Lundin

Vi som arbetar inom trädgårdsanläggning har förmånen att arbeta i en bransch som än så länge inte är så ekonomiskt drabbad av coronaviruset, som många andra branscher. Dels har vi skötselavtal som är långsiktiga, där många beställare ser på vår del som nödvändig för att inte kostnaderna ska eskalera längre fram. Många anläggningsarbeten är projekterade sedan länge, finns med i budgeten för året med redan beställda arbeten och planerad byggstart.

4 juni 2020
Foto: Fredrik Persson

Därtill, nu när våren kommit och det gröna växer och människor vistas utomhus så finns det en stor efterfrågan på att genomföra förbättringsåtgärder på utemiljön. Dessutom har vi förmånen att arbeta utomhus med mindre fara för smitta. Så än så länge ser vi inte några större risker för oss i det korta perspektivet. Frågan är hur det blir framöver, framförallt med beställningar på nya anläggningsarbeten och extra arbeten för trädgårdsskötsel, om de ekonomiska prioriteringarna förändras. Men där är vi inte ännu. Nu när våren kommer har vi som alltid fullt upp, speciellt fram till midsommar.

Det behövs efter vintern som uteblev i år, den sämsta för vår bransch sedan mannaminne. Många av våra företag har snöröjningen som ett starkt komplement för att kunna behålla så många medarbetare som möjligt över vintersäsongen. Årets vinter har i stora delar av Sverige varit katastrofalt dålig, med stora personalkostnader och begränsade intäkter. Kanske finns onyttjade budgeterade medel hos våra beställare som nu kan användas för att rusta utemiljön.

Men så kom Coronakrisen emellan. Det har varit ett stort stöd att kunna ta del av Gröna arbetsgivares information samt arbetsrättsliga frågor och svar med anledning av Coronaviruset. Medlemskapet i Gröna arbetsgivare som gör oss till en samlande kraft för att stödja trädgårdsanläggningsföretagen blir än mer viktig i tider som denna då en stor osäkerhet råder avseende framtiden för såväl vår bransch som för andra branscher. Mot bakgrund av detta är ditt engagemang viktigt, då vi som organisation inte är starkare än
våra medlemmar tillsammans.

Kenneth Lundin
Ordförande trädgårdsanläggningssektionen