REPORTAGE - TRÄDGÅRDSANLÄGGNING

Ordförandeord: ”Vi får hoppas på en snörik vinter”

Så här en bit in på den tidiga hösten förbereder många av oss i branschen redan på den kommande vintern och snöröjningssäsongen. Vi hoppas på en vinter som den var förr i tiden, med en del snö. Inte på det personliga planet kanske, men för våra medlemmars räkning, tycker jag att det vore positivt om det blev en snörik vinter i hela landet.

26 februari 2021
Foto: Fredrik Persson

Det skulle nämligen innebära ökad sysselsättning, en möjlighet att bibehålla personal året om, och trygga ekonomin för den majoritet av våra medlemsföretag som planerat, och avtalat, att ägna vintern åt bland annat snöröjning och halkbekämpning.

Full sysselsättning innebär god omsättning, det motsatta orsakar stora inkomstbortfall. Medlemmar i stora delar av landet har lidit svårt ekonomiskt under de senaste årens snöfattiga vintrar.

På Gröna arbetsgivare har vi länge arbetat med att se över förutsättningarna i branschen och skapa opinion kring den här problematiken. Kraven på beredskapsersättning och full lön oavsett arbetsbelastning kan innebära ekonomisk kollaps för företag i regioner där snön lyser med sin frånvaro. Det räcker med en snöfattig vinter för att ett medlemsföretag ska gå omkull.

Klimatförändringarna är ett faktum, vinterarbetet har minskat och branschen står inför en omställning med kortare vintrar och längre barmarkssäsong. Beredskap och fulla löner vintertid utan intäkter, det går inte ihop helt enkelt, i synnerhet inte för företag som gjort stora maskininvesteringar. Vi i branschen ser detta som en oerhört viktig fråga att lösa. Och det kommer vi såklart att jobba med även om snön kommer tidigt, och över hela landet, i år.

Kenneth Lundin
Ordförande, trädgårdsanläggningssektionen