NYHET - NÄRINGSPOLITIK & FOKUSFRÅGA

Ministermöte om lantmästarutbildningen

Idag har representanter från Gröna arbetsgivare träffat Landsbygdsminister Jennie Nilsson (s) för att diskutera branschens syn på Lantmästarutbildningen. SLU vill anpassa utbildningen till Bolognamodellen, och därmed skulle utbildningen bli treårig, istället för som idag, tvåårig med ett frivilligt tredje år.

2 maj 2019
Foto:

Vi hade med oss enkätsvar från nära 300 medlemmar i lantbrukssektionen som visar att 70 procent vill ha kvar systemet som det ser ut idag, med ett tredje frivilligt år. Enkäten visade också tydligt att det är praktik som är det allra viktigaste för branschen.

Ministern, som ska fatta beslut om utbildningens framtid före sommaren, lyssnade intresserat, ställde frågor och tackade för vårt engagemang i frågan. Om det inte vore för Gröna arbetsgivares remissvar skulle beslutet om en treårig utbildning redan vara fattat.

Ett stort tack till alla som svarat på vår enkät, och framförallt för de många motiveringarna ni skickat in.