NYHET - ARBETSMILJÖ

Pressträff kring dödsolyckor – regeringen vill utöka tillträdesrätt för skyddsombud

Den 20 juni höll Ylva Johansson pressträff kring dödsolyckor i arbetslivet. De senaste åren har antalet dödsolyckor ökat, hitintills i år har 24 personer omkommit inom hela arbetsmarknaden i Sverige, varav två arbetade inom skogs- och jordbruk. De senaste åren har dödsolyckorna varit många inom de gröna näringarna och legat runt tio per år.

20 juni 2019
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Att de gröna näringarna är bland de mest drabbade branscherna, och jämfört med antal förvärvsarbetande är vi den mest drabbade branschen, vilket Ylva Johansson också nämner vid pressträffen.

Regeringen har redan lagt ett förslag kring höjd företagsbot vid arbetsmiljöbrott och nu bereds alltså ett förslag kring utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud. Arbetsmiljöverket kommer få i uppdrag att göra fördjupade analyser kring orsakerna till de dödsolyckor som skett de senaste åren och då med fokus på de mest olycksdrabbade branscherna. Därutöver kommer en fortsatt dialog ske med branschföreträdare och fackliga organisationer specifikt inom just de gröna näringarna.

Gröna arbetsgivare deltog i ett möte med Ylva Johansson i mars. Då presenterade vi hur vi arbetar med dessa frågor idag samt vad vi ser som en lämplig väg framåt - utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud är inte en av dem.

Läs mer:

Gröna perspektiv lyftes i ministersamtal om dödsolyckor
Regeringen: Mer makt till facket – för skattepengar