NYHET - EKONOMI

Coronakrisens ekonomiska effekter

Coronautbrottet har orsakat stort mänskligt lidande och medfört mycket allvarliga ekonomiska konsekvenser.

12 augusti 2020
Foto: Pixabay

Krisen avtecknar sig tydligt i flera indikatorer såsom varsel om uppsägningar, ansökningar om korttidsarbete (korttidspermittering) och företagskonkurser.

Här kan du läsa mer och ta del av aktuell statistik.