NYHET - EKONOMI

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs

Regeringen har beslutat att tidigarelägga den sänkning av arbetsgivaravgiften för unga som skulle ha trätt i kraft den 1 april. Nu kommer sänkningen istället att gälla från den 1 januari. Tidigareläggningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

18 januari 2021
Foto: Mikael Nyander

Arbetsgivaravgifterna kommer vara sänkta till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 till och med mars 2023. Förslaget omfattar personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Nedsättningen ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.

Reglerna föreslås träda i kraft i februari 2021 och tillämpas retroaktivt på ersättning som ges ut efter den 31 december 2020 och upphör att gälla vid utgången av mars 2023.