NYHET - ARBETSGIVARSTÖD, ANSTÄLLNING & EKONOMI

Förändrade avgifter från 1 oktober 2022

Avgifterna för Gröna arbetsgivares medlemsföretag kommer att förändras i samband med att parternas nya huvudavtal träder i kraft den 1 oktober 2022.

22 september 2022
Foto: Unsplash

Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK

Den nuvarande avgiften till TRR är 0,30 procent på lönesumman. Denna avgift är för närvarande tillfälligt sänkt från 0,30 till 0,10 procent för företag inom Svenskt Näringsliv.

Från och med 1 oktober 2022 kommer avgiften till TRR att höjas till 0,55 procent för företag som blir bundna av Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

För hängavtalsföretag kommer avgiften att höjas till 0,95 procent.

Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO

Den nuvarande avgiften till TSL/AGB ligger på 0,30 procent för företag inom Svenskt Näringsliv.

Från och med 1 oktober 2022 kommer avgiften att höjas till 0,49 procent för företag som blir bundna av Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO.

För hängavtalsföretag kommer avgiften att höjas till 0,89 procent.

Kollektivavtalet om omställningsförsäkring mellan Svenskt Näringsliv och LO

För företag som blir bundna av Kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare mellan Svenskt Näringsliv och LO kommer avgiften till TSL/AGB från och med den 1 oktober att vara 0,30 procent.

För hängavtalsföretag kommer avgiften att höjas till 0,70 procent.

Statlig ersättning till arbetsgivare som betalar avgift till TRR och TSL

Arbetsgivare som finansierar TRR och TSL kommer att få ersättning från staten.

Ersättningen till arbetsgivare kommer att vara 0,15 procent på lönesumman och beslutas och utbetalas av Kammarkollegiet. Utbetalning till arbetsgivare kommer att ske i efterskott året efter det kalenderår som avgiften avser.

Ansökan till Kammarkollegiet och utbetalning till arbetsgivarna kommer att skötas helt och hållet av Fora.

Vill du veta mer om huvudavtalen?

Från den 1 oktober 2022 gäller nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) och parternas huvudavtal börjar att gälla. För dig som är medlem i Gröna arbetsgivare berättar vår chefsjurist Tina Nordenbrink tillsammans med kollegor om vad de nya reglerna betyder för dig som arbetsgivare. Se webbinariet här.