NYHET - ANSTÄLLNING

Regeringen skjuter till mer pengar för omställningsstudiestödet

Efter massiv kritik från Gröna arbetsgivare och övriga parter på arbetsmarknaden skjuter regeringen nu till totalt 110 miljoner till CSN kombinerat med regelförenklingar. Bakgrunden till kritiken är att CSN inte klarat av att anpassa sin organisation och bygga upp system för att hantera omställningsstudiestödet. Av totalt 45 000 inkomna ansökningar har CSN endast hunnit bevilja 3 645.

1 september 2023
Foto: Juliana Fälldin

På två viktiga områden har regeringen ännu inte levererat. Det handlar om att CSN inte klarar av att hantera sitt uppdrag att kring det nya omställningsstudiestödet och att etableringsjobben för nyanlända och långtidsarbetslösa ännu inte införts.

– I grund och botten beror detta på bristande ledning och organisation i CSN men eftersom vi behöver få till en snabb lösning är förslaget om mer pengar och förenklade regler nödvändigt säger Lena-Liisa Tengblad, vd på Gröna arbetsgivare.

För arbetsmarknadens parter är det avgörande att CSN:s hantering av omställningsstudiestödet fungerar eftersom det är en viktig del av balansen i det nya huvudavtalet. Parternas organisationer TSL och TRR har klarat av att anpassa sin verksamhet utifrån det utökade uppdraget som huvudavtalet innebär.

Bakgrund
  • Ett nytt huvudavtal slöts mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO den 22 juni 2022.
  • Arbetsgivare har fått ökad flexibilitet vid uppsägning på grund av arbetsbrist, ökad förutsägbarhet och sänkta kostnader vid uppsägning på grund av personliga skäl.
  • Arbetstagarna har fått ett starkare skydd vid omreglering av arbetstid, mot långa visstidsanställningar och ett utökat omställnings- och kompetensstöd.
  • Omställnings- och kompetensstödet innefattar ett nytt offentligt omställningsstudiestöd och ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd.
  • En förutsättning för huvudavtalet var politiska beslut kring regeländringar i LAS och det offentliga omställningsstudiestödet som hanteras av CSN.