NYHET - ANSTÄLLNING

Gröna arbetsgivare kräver tillskott i budgeten

Regeringen måste hedra sina åtaganden gentemot arbetsmarknadens parter i kommande budget.

1 september 2023
Foto: Juliana Fälldin

På två viktiga områden har regeringen ännu inte levererat. Det handlar om att CSN inte klarar av att hantera sitt uppdrag att kring det nya omställningsstudiestödet och att etableringsjobben för nyanlända och långtidsarbetslösa ännu inte införts.

– Regeringen måste förstå allvaret i att politiken måste hålla sin del i överenskommelsen med oss parter. Detta behöver vi se bevis på i den kommande budgeten, annars riskeras den största arbetsmarknadsreformen sedan Saltsjöbadsavtalet, säger Lena-Liisa Tengblad, vd på Gröna arbetsgivare.

Omställningsstudiestödet är en viktig del det nya huvudavtal som tecknats mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Förenklat bygger huvudavtalet på två delar: ökad flexibilitet i LAS som gör det enklare för arbetsgivare att anpassa sin arbetsstyrka efter behov och ökad trygghet för de anställda genom ett mer omfattande omställningsstöd med bland annat möjligheter till studier.

Överenskommelsen bygger på politiska beslut kring regeländringar i LAS och ett av CSN hanterat omställningsstudiestöd. Under året har det dock visat sig att CSN inte klarar av att hantera alla ansökningar och därför kan komma att tvingas betala tillbaka stora delar av anslaget.

Det är anmärkningsvärt att CSN trots ökade anslag inte klarat av att anpassa sin verksamhet till det nya uppdraget, samtidigt har de partsgemensamma omställningsorganisationerna TRR och TSL hanterat det nya uppdraget utan ökad finansiering.

Etableringsjobb är en annan överenskommelse där politiken inte levererat enligt överenskommelse. 2018 kom arbetsgivare och fack överens med dåvarande regering om att etableringsjobb skulle införas. Syftet är att bidra till kompetensförsörjningen och minska utanförskapet med en subventionerad anställningsform för nyanlända och långtidsarbetslösa.

– Kortfattat behövs det tillskjutas pengar i budgeten både för att få CSN att fungera och för att genomföra satsningen på etableringsjobb, säger Lena-Liisa Tengblad.