NYHET - ANSTÄLLNING

Grönt ljus för etableringsjobben från regeringen

Efter år av väntan ger regeringen nu klartecken att införa etableringsjobben som arbetsgivare och fack kom överens om redan 2017. 2,4 miljarder kronor öronmärks i budgeten och regeringens avsikt är att regeländringarna ska träda i kraft i början av 2024.

12 september 2023
Foto: Juliana Fälldin

– Det har tagit alldeles för lång tid, men att etableringsjobben nu äntligen införs är väldigt positivt. Det ökar möjligheten för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och som i nuläget saknar tillräcklig kompetens och kunskap för att ta sig in. Samtidigt underlättar det företagens kompetensförsörjning, säger Gröna arbetsgivares förhandlingschef Örjan Lénard.

Etableringsjobben är en subventionerad anställning som syftar till att få fler långtidsarbetslösa och nyanlända i jobb. Den anställde får en del av lönen från arbetsgivaren och resten som ersättning från staten under max två års tid. Därefter ska avtalsenliga löner gälla. Tanken är att ett etableringsjobb ska leda till tillsvidareanställning hos arbetsgivaren.

– Reformen är en viktig nyckel som ger företagen möjligheter att anställa till en lägre kostnad samtidigt som personer som är långt från arbetsmarknaden får möjlighet att lära sig ett arbete för att bli fullt anställningsbara, säger Örjan Lénard.

Nästa steg är att Gröna arbetsgivare ska teckna avtal med våra motparter så att genomförandet kan gå vidare.