NYHET - ANSTÄLLNING & KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR

Kollektivavtalad lösning för de som står långt från arbetsmarknaden

Nytt avtal om etableringsjobb ska underlätta för nyanlända och långtidsarbetslösa att ta sig in på arbetsmarknaden. En avgörande del med avtalet är att det minskar risken och kostnaden för arbetsgivarna att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden. Idag är ungefär 100 000 personer långtidsarbetslösa i Sverige, samtidigt som det råder brist på kompetens inom många yrken.

5 december 2022
Foto: Juliana Fälldin och Fredrik Persson

Bakom uppgörelsen står Svenskt Näringsliv, LO och Unionen och förhoppningen är att den kan träda i kraft under första halvan av 2023. Avtalet kommer gälla på alla arbetsplatser som har kollektivavtal med något av det undertecknande förbunden. På arbetsgivarsidan är samtliga förbund intresserade av uppgörelsen och på LO-sidan kommer respektive förbund att ta beslut.

– Gröna arbetsgivare ser positivt på uppgörelsen, som kan möjliggöra för både personer som nu får möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden och för många av våra företag som har svårt att hitta personal. Jag hoppas att Kommunal och GS-facket ser möjligheterna med avtalet och skriver på, säger Lena-Liisa Tengblad, vd på Gröna arbetsgivare.

För den som får en etableringsanställning innebär uppgörelsen en provanställning som gäller i upp till 2 år. Arbetsgivaren kommer att betala ungefär 9 000 kr av månadskostnaden, staten fyller ut resterande summa så att det motsvarar en normal lägstalön för arbetstagaren.

En viktig del av avtalet är att svenska för invandrare (SFI) ingår och även är möjligt att göra lokal anpassning med till exempel undervisning på arbetstid. En effekt av att detta är att de ukrainare som kommit hit genom massflyktsdirektivet och inte haft tillgång till SFI, nu kan omfattas om de får en etableringsanställning. 

Principöverenskommelsen för etableringsstödet gjordes redan 2017 och en proposition utifrån parternas förslag lades 2020. Den 16 maj i år kom godkännande från EU-kommissionen. Avtalet träder det i kraft den 1 januari 2023 och när regeringen har genomfört de förordningsändringar som parterna krävt kan det börja tillämpas.