NYHET - EU & EKONOMI

Gröna arbetsgivare motsätter sig direktiv om minimilöner

EU-kommissionen bereder just nu frågan om direktiv för minimilöner. Arbetsmarknadens parter konsulteras genom de europeiska samarbetsorganisationerna. Därför har Gröna arbetsgivare skickat en skrivelse till GEOPA där vi motsätter oss lagstadgade minimilöner.

4 september 2020
Flagga
Foto: Pixabay

Förslaget om minimilöner har diskuterats inom EU under en tid, och frågan drivs på av kommissionsordföranden Ursula von der Leyen. Beredningen av frågan följer reglerna i EU-fördragen och minimilönefrågan har därför varit föremål för två konsultationer med arbetsmarknadens parter på EU-nivå. De svenska parterna på arbetsmarknaden motsäger sig ett tvingande EU-direktiv avseende minimilöner. Man förespråkar istället den svenska modellen där parterna sätter lönenivåerna.

Även Svenskt Näringsliv driver frågan via BusinessEurope (som är den samlade arbetsgivarorganisationen i Bryssel) och Gröna arbetsgivare har sänt in en skrivelse till GEOPA, den Europeiska paraplyorganisation för de gröna näringarna, samt till kommissionen inför den andra konsultationen. Ett eventuellt direktivförslag kan sannolikt väntas senare i år.

EU-kommissionen har uttryckt att de inte vill ha en enhetlig nivå på minimilönerna i Europa och de vill använda sig av en omräkningsformel så att minimilönerna anpassas till förutsättningarna in de olika EU-länderna som berörs.

Idag är det endast Sverige, Finland, Danmark, Österrike och Italien som inte har lagstadgade minimilöner.