NYHET - EU

”Kavla upp ärmarna och gör!”

”USP:en med EU är den inre marknaden, som skapar tillväxt och jobb. Ett ekonomiskt starkt EU blir också ett politiskt starkt EU, vilket är viktigt i en utmanade tid. Därför är engagemanget för EU betydelsefullt.” Det säger Anna Stellinger, chef för internationella frågor och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, som tycker det är dags att Sverige tar större plats.

30 oktober 2023
Bild på Anna Stellinger, chef för internationella frågor och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.
Anna Stellinger, chef för internationella frågor och EU-frågor på Svenskt Näringsliv. Foto: Anna Levin

Hon har två team av medarbetare som dagligen arbetar med påverkansarbete kopplat till bland annat handel, konkurrenskraft och inre marknaden, ett i Stockholm och ett i Bryssel. Under det första halvåret i år var det svenska ordförandeskapet i fokus, nu är det den kommande EU-kommissionen som ska tillsättas nästa år.

– Vi vill att nästa kommission ska ha större intresse och förståelse för näringslivet. Vi har haft en kommission som varit extremt aktiv, men lagstiftningen har blivit för dålig och ingripande på många områden. Vi behöver få EU att reglera mer mot ett mål, att rikta in sig på ”vad” istället för ”hur”, säger Anna Stellinger.

Att EU spelar en stor roll för Sverige och svenska företagare råder det ingen tvekan om, enligt Anna.

– EU är avgörande för våra regler, tillväxt, handel och konkurrenskraft. Företag påverkas i grunden och i vardagen av EU. 70 procent av vår handel sker med EU:s inre marknad och den står för 700 000 jobb i Sverige. Frågor som Brexit, kriget i Ukraina, pandemi, råvaruproblem och energikris kan Sverige inte hantera på egen hand. Tiden när man kunde tycka att ”det där som händer i Bryssel berör inte mig” är över. Och det behövs fler och starkare svenska företagsröster.

Efterfrågar tydligare svensk röst i EU

Hon växte upp i Lund där hon läste statsvetenskap och franska. Därefter bar det av till Paris för studier i internationella relationer på en av Frankrikes elitskolor, där den franske presidenten Emmanuel Macron studerade samtidigt.

Bild på Anna Stellinger, chef för internationella frågor och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.
Foto: Anna Levin

– Jag funderade på London också, men tyckte Paris kändes intressantare eftersom det franska samhället är mer olikt vårt eget; både samhället, politiken och språket är mer besvärliga och mer utmanande. Jag har alltid tyckt det är roligt med olika perspektiv på saker.

I Frankrike blev hon kvar i totalt 15 år. Intresset för språk och internationella frågor har hon alltid haft.

– Världen är stor, livet är kort och jag är rastlös. Så länge jag kan minnas har jag känt att det finns en stor, spännande och intressant värld där ute.

Hon har en gedigen meritlista och har basat över såväl svenska myndigheter som franska tankesmedjor, alltid med internationella relationer i fokus. Hon har varit världen över i arbetet och har fått medalj av såväl den franske presidenten som den svenske kungen för sina insatser för samhället och för svenskfranska relationer. I Frankrike är hon också utnämnd till riddare.

– Min son trodde inte att jag som kvinna kunde bli riddare. Så han fick följa med till den officiella ceremonin och se att det kunde jag visst!

Anna Stellinger tycker att både Sveriges och näringslivets röst i Bryssel behöver bli tydligare. Hon menar att Sverige ofta setts som relativt senfärdigt i EU, genom att vi kommit in sent i processer och haft svårt att visa på alternativa, konstruktiva förslag. Hon tycker också att vi har fört för få samtal med övriga medlemsländer.

– Jag är skolad i det franska tänkandet. Fransmännen tycker att de ÄR Europa och EU. De går in i varje förhandling med den självklara inställningen att deras åsikt är viktig. Vi behöver ta efter Frankrike – vi är en viktig ekonomi, har genomfört många intressanta reformer och har mycket att bidra med.

Vi behöver ta efter Frankrike – vi är en viktig ekonomi, har genomfört många intressanta reformer och har mycket att bidra med.

– Vi behöver också ha en närmare dialog med fler länder i Europa, inte bara dem vi kanske känner mer samhörighet med. Vi måste våga utmana och säga vad vi tycker. Man behöver inte tycka lika, det viktiga är att man har förståelse och dialog.

Så hur gör man för att påverka?

– Man måste veta vad man vill, framföra det i rätt tid och till rätt person. Det är viktigt med konstruktiva förslag. Det är inte är så stor skillnad mot att påverka i Sverige. Kavla upp ärmarna och gör! är mitt mantra. Det är dags att Sverige kliver in i EU på riktigt.

Vilka är näringslivets viktigaste frågor att driva i EU just nu?

– De viktigaste områdena handlar om konkurrenskraft, produktivitet, regelförbättring och den gröna och den digitala omställningen. Vi behöver bygga ett ekonomiskt starkt EU, det ger oss politisk och geopolitisk styrka i en skakig omvärld. Inför det svenska ordförandeskapet tog vi fram en agenda med fokus på konkurrenskraft, och vi fortsätter att fokusera på det. Nästa EU-kommission ska känna ett tryck från näringslivet.

– Vi vill ha gemensamma regler, men som är enkla och transparenta och framtagna i samråd med näringslivet. Vi jobbar på det tillsammans med våra europeiska systerorganisationer.

Bild på EU-parlamenets fasad.
Foto: Guillaume Périgois/Unssplash

När det gäller framtiden ser Anna Stellinger en rad utmaningar. Kriget i Ukraina, den låga tillväxten och energikrisen måste hanteras, liksom det faktum att fler länder knackar på dörren till EU.

– För Sverige handlar det mycket om att bygga vidare på det positiva med ordförandeskapet, behålla samma tempo och se till att konkurrenskraftsfrågan är kvar på agendan. Det gäller att hålla i de upparbetade kontakterna, både på tjänstemannanivå och politisk nivå.

På hemmaplan kommer vi också att behöva ta ställning till eurofrågan och till vilken typ av land vi vill vara i EU – i den inre kärnan eller mer i utkanten, menar hon.

– Vi behöver ta in EU-frågorna i allt vi gör! Ett EU utan en stark svensk röst är ett sämre EU.

Anna Stellinger

Verksam vid flera olika tankesmedjor i Paris mellan 2000 och 2009. Som chef för Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps) blev hon Sveriges yngsta myndighetschef 2009. Därefter generaldirektör för Kommerskollegium från 2014. På Svenskt Näringsliv sedan 2019. Sitter i styrelsen för Business Sweden, Utrikespolitiska institutet samt för Swedfund.

Älskar att vinterbada. Tycker om att ta en kaffe på bryggan vid stugan i skärgården, eller ett glas vin med maken. Upptäcker gärna nya länder med barnen, gärna där det finns värme och god mat.