NYHET - EU

”Påverkansmöjligheterna är större i EU än i Sverige”

Behöver man bry sig om vad som händer i EU? Svaret är tveklöst ja. Majoriteten av de lagar och regler som påverkar företag i de gröna näringarna beslutas i EU. Därför är det självklart för Gröna arbetsgivare att vara på plats i Bryssel och bevaka vad som händer i EU.

3 oktober 2023
Christian Ardhe, Gröna arbetsgivares representant i Bryssel.
Christian Ardhe, Gröna arbetsgivares representant i Bryssel. Foto: Anna Levin

Det här är inledningen på en serie artiklar med EU i fokus. Vi kommer att svara på frågor som hur besluten fattas, vad är på gång och hur vi kan påverka. Du kommer att få träffa en rad personer som från olika perspektiv har insyn i EU och de frågor som rör vår bransch. Först ut är Gröna arbetsgivares representant i Bryssel, Christian Ardhe.

Efter 25 år i Bryssel känner Christian Ardhe väl till beslutsprocesserna i EU och vad som är viktigt för att kunna påverka. I jobbet bevakar och analyserar han EU-frågor med fokus på arbetsgivarfrågor. Det blir många träffar med politiker och beslutsfattare, representanter för näringslivet, arbetsmarknadens parter och olika intresseorganisationer. Han har regelbundet avstämningar med Gröna arbetsgivare kring viktiga frågor.

 – Att vara på plats är viktigt för att få insyn i och förstå ”spelreglerna”. För att kunna påverka på ett effektivt sätt är det också viktigt att vara tidigt ute, att vara med och sätta agendan. Sedan krävs tålmodighet och långsiktighet – processen innan beslut tas är lång, säger han.

Vad mer krävs för att kunna påverka besluten i EU?

– Det är viktigt att veta vad man vill och att kunna koka ner det, skapa en agenda för det och sedan driva det, gärna tillsammans med andra som vill samma sak. Det är bra att ha en god relation till beslutsfattare och bygga trovärdighet. Det är också väsentligt att styrelse och ledning är direkt involverade i EU-arbetet och också åker till Bryssel. Jag skulle säga att påverkansmöjligheterna är större i EU än i Sverige.

Christian Ardhe, Gröna arbetsgivares representant i Bryssel.
Foto: Anna Levin

I november kommer Gröna arbetsgivares styrelse att åka till Bryssel för att få inblick i EU-arbetet och för att träffa personer med god insyn i EU-frågor som rör branschen.

Christian har alltid varit intresserad av internationella frågor. Under tiden som förhandlare på dåvarande Metallgruppen, som nu utvecklats till Industriarbetsgivarna, gjorde han på 1990-talet praktik på det som nu är Svenskt Näringslivs Brysselkontor. Det gav blodad tand, och när han något år senare fick förfrågan om ett uppdrag som så kallad nationell expert på EU-kommissionen för Metallgruppens räkning nappade han. Och på den vägen är det.

Vilka är de största fördelarna respektive nackdelarna med EU från ett företagarperspektiv?

– Den inre marknaden är en enorm fördel. Den går nästan inte att övervärdera. Att varor, tjänster och människor kan röra sig fritt inom EU främjar tillväxt och konkurrenskraft.

– En nackdel är att lagstiftningen ibland är väldigt detaljerad eller inte riktigt passar svenska förhållanden. Lagstiftning som ska åstadkomma något på ett visst område tar inte alltid hänsyn till andra omständigheter eller till ett bredare perspektiv och sådana målkonflikter kan ställa till det för företag.

I EU ses Sverige av många som ett föregångsland, den svenska arbetsmarknadsmodellen framhålls av många som ett föredöme, enligt Christian.

– Somliga i EU tycker kanske att vi varit för mycket nej-sägare, till exempel i fråga om minimilöner, men vi har förklarat varför och att vi har en arbetsmarknadsmodell som funkar och som vi vill behålla, och jag upplever att det i de flesta fall respekteras.

Avgörande frågor för näringslivet

Att förenkla regelsystemen och göra det enklare att driva företag ser Christian som viktiga frågor både för de gröna näringarna och för företag i allmänhet i EU, inte minst för att underlätta den gröna omställningen.

– Sedan måste konkurrenskraftsaspekterna finnas med i allt. Att det finns tillgång till produktionsresurser som energi, råvaror och kompetens till konkurrenskraftiga villkor är en viktig faktor.

Ur arbetsgivarperspektivet är kompetensförsörjningen också en avgörande fråga, framhåller Christian. Inom EU förhandlas just nu två direktiv som båda handlar om att göra det lättare för arbetskraft från tredje land. Senare i höst kommer ett förslag från EU-kommissionen om en ny ”talangpool” som ska förbättra matchningen mellan arbetsgivare i Europa och arbetstagare utanför Europa.

Foto: Guillaume Périgois/Unsplah

Nästa år är det EU-val. Behöver man som medlemsföretag bry sig om det?

– I allra högsta grad! I EU-valet väljer medborgarna i EU sina representanter i Europaparlamentet, som från början bara vara rådgivande men numera fått ökad makt som lagstiftare. Därför är det viktigt att man ser till att få in dem man tycker ska sitta där.

– Det är sedan viktigt att se till att den nya EU-kommissionen tar upp rätt frågor, eftersom det är kommissionen som föreslår och följer upp all EU-lagstiftning. Under den gångna mandatperioden har EU:s gröna giv varit i fokus. Vi har sett en mängd förslag om detaljerad lagstiftning på både miljöområdet och arbetsmarknadsområdet som inte alltid tagit hänsyn till företagens situation och konkurrenskraft. Därför är det viktigt att vi vänder utvecklingen och nu sätter företagens konkurrenskraft främst på EU:s nya policyagenda.

Här kan Gröna arbetsgivare bedriva ett påverkansarbete genom vårt engagemang i Europaorganisationen Geopa. Christian är också ledamot i EU:s Ekonomiska och sociala kommitté, EESK, ett slags remissorgan på EU-nivå. Där har han som en av fyra svenska arbetsgivarrepresentanter drivit på för en ny konkurrenskraftsagenda inom EU.

Nu gäller det att se till att vi får en ny kraftfull konkurrenskraftsagenda.

– Vårt förslag om en ny konkurrenskraftskontroll för all ny EU-lagstiftning har tagits upp av EU-kommissionen, något som kommissionens ordförande Ursula von der Leyen särskilt nämnde i sitt ”State of the Union”-tal häromveckan. Detta är mycket glädjande. Nu gäller det att se till att vi får en ny kraftfull konkurrenskraftsagenda. Hur lyckosamma vi blir i slutändan kommer till stor del att bero på Europaparlamentet och dess sammansättning.

Välstånd för alla – konkurrenskraftsagenda från arbetsgivargruppen inom EESK:s

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har tagit fram en konkurrenskraftsagenda för att säkerställa att EU förbättrar sin produktivitet och konkurrenskraft.

Agendan har tre områden i fokus:

  • Produktionsresurser till konkurrenskraftiga villkor
  • Öppna marknader med likvärdiga regler
  • Företagsvänliga regler och skatter
Christian Ardhe
  • Christian Ardhe, Gröna arbetsgivares representant i Bryssel.
  • Arbetsrättsjurist, bott och arbetat i Bryssel i 25 år, bland annat för EU-kommissionen, på generaldirektoratet för arbetsmarknads- och socialpolitik 1998–2001, som biträdande chef vid Svenskt Näringslivs Brysselkontor 2001–2010 och sedan 2010 med att bevaka EU-frågor för bland annat Gröna arbetsgivare. Är sedan 2006 ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK). Har tidigare arbetat inom Svenskt Näringsliv med rådgivning och domstolsprocesser.
  • När han inte arbetar reser Christian gärna. Han tycker om att tillbringa tid i huset på Öland och gillar golf, fotografi, fågelskådning och att vara i naturen.