DEBATT

Debatt: Fackens bud om 3 procent är inte ansvarsfullt

Facken inom industrin har i en debattartikel i Svenska Dagbladet i veckan uttryckt att man håller fast vid kravet från i vintras om 3 procents löneökning. I ett debattsvar skriver Arbetsgivarna inom industrin, däribland Gröna arbetsgivare, att en vändning i ekonomin kommer att ta tid och det faktum att en löneökningstakt på 3 procent vore långt ifrån ansvarstagande.

18 september 2020
Foto:

"Att i det här läget – med en så pass medtagen ekonomi både vad gäller näringsliv och statsfinanser – förespråka stora kostnadsökningar, såsom facken inom industrin gör, är inte ansvarsfullt.", skriver arbetsgivarorganisationerna inom industrin.

Facken menar att vi redan nu är inne i en ljusare period. Visst ser det något bättre ut än under våren, men det kommer att ta lång tid att vända ekonomin. En bättre liknelse vore att säga att vi är i en mindre mörk period.

"De stora fallen i produktionen gör att det kommer att ta lång tid att komma tillbaka till det läge som var före krisen och det kommer att ta ännu längre tid att nå ett normalt konjunkturläge. Inte ens i slutet av nästa år kommer svensk ekonomi vara tillbaka på produktionsnivån före krisen."

Facken argumenterar för att högre löneökningar skulle öka konsumtionen och därmed leda till tillväxt i ekonomin, men sanningen är att det vi ska göra nu är att försöka behålla jobben, och det görs inte genom att öka på kostnaderna för de redan ansträngda ekonomierna i företagen. Industriavtalet ska även i denna avtalsrörelse sätta märket, vilket kommer att gälla för hela näringslivet. Industriavtalet har tjänat både företagen och löntagarna väl under de drygt tjugo år som avtalet funnits och det förutsätter att parterna träffar ett ansvarsfullt avtal.

"Nu måste vi ta ansvar och inte lägga ytterligare sten på börda genom att inteckna löneökningar som motverkar den återhämtning i ekonomin som vi så väl behöver, som hotar företagens konkurrenskraft och som riskerar ännu högre arbetslöshet. Coronakrisen, som vi är mitt inne i, är en tillräckligt stor utmaning för den ekonomiska utvecklingen som den är.", avslutar arbetsgivarna inom industrin.