DEBATT - SKOGSBRUK & UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Debatt: Utan utländsk arbetskraft kan inte skogen avverkas

Den utländska arbetskraften har varit helt avgörande för Sverige att behålla sin världsledande ställning inom skogsbruket. Låt det fortsätta vara så, skriver Gröna arbetsgivares ordförande Mats Sandgren och vd Lena-Liisa Tengblad i en debattartikel på Altingets webbplats.

27 februari 2020
Foto: Unsplash

Bristen på arbetskraft hotar den svenska skogens tillväxt och export. Upp emot 1,4 miljoner hektar oröjd skog står utan åtgärd. Det är ett hot mot både exporten av träråvara och den gröna omställning som samhället står inför. Varför? Jo, företagen har ingen att anställa.

Både januaripartierna och Moderaterna har den senaste tiden gått ut och föreslagit utredning och åtgärder för missbruk av arbetskraftsinvandring. Gröna arbetsgivare står bakom att beivra missbruk, men seriösa företag i behov av arbetskraft från andra länder får inte hamna i samma fack som de som utnyttjar systemet.

Tvingas avböja uppdrag
Företagen inom den gröna näringen finns och verkar på landsbygden och har säsongsvis ett stort behov av arbetskraft. Vårt klimat gör att vissa arbeten bara kan utföras under vissa delar på året när vädret tillåter. Det skapar ett stort behov av säsongsanställda som planterar drygt 380 miljoner plantor och röjer 400 000 hektar ungskog när tjäle och snö är borta.

Flera av yrkena inom lantbruk och skogsbruk är bristyrken och företagen vet inte i dag om de kan tacka ja till uppdrag på grund av den osäkra tillgången på arbetskraft. I en ny rapport från Skogforsk påvisas att svårigheten i att rekrytera har lett till att skogsvårdsföretag tvingats avböja uppdrag och att företagen minskar sin omsättning.

Reglerade löner
Vi vill uppmana politiker och den kommande utredningen att inte låta varken ett stadsperspektiv eller oseriösa företags hantering spilla över på en näring med akut arbetskraftsbrist. Företagen inom Gröna arbetsgivare är bundna av kollektivavtal och därmed är såväl löner som övriga anställningsvillkor reglerade avseende både tillsvidareanställda och säsongsanställda.

Avgörande för Sveriges ställning
Att Sverige inte skulle kunna behålla sin ställning som en av världens största exportörer av papper och trävaror är otänkbart, men så kan framtiden bli när det inte finns personal som kan plantera, röja, gallra och avverka skogsråvaran.

Vem ska plantera den skog som ska göra Sverige till en fossilfri biobaserad ekonomi? Vem röjer skogen som utgör en stor kolsänka och är grunden till ny grön energi och nya material? Den lokala arbetskraften finns inte där jobben finns och arbetsgivarna hittar ingen att anställa.

Den utländska arbetskraften har varit helt avgörande för Sverige att behålla sin världsledande ställning inom skogsbruket. Låt det fortsätta vara så.

Är en förutsättning
Arbetskraftsinvandringen och i synnerhet säsongsanställda från andra länder är en förutsättning för att skogen och skogsbruket ska växa. Det kräver smidigare myndighetskontakter för våra företag som sköter sig och återkommande har arbetskraft från andra länder.

Underlätta behovet
Vi vill uppmana alla partier och företrädare som Morgan Johansson (S), Jonny Cato (C), Rasmus Ling (MP), Fredrik Malm (L), Maria Malmer Stenergard (M), Christina Höj Larsen (V), Hans Eklind (KD) och Monica Lövgren (SD) att tillgodose de gröna företagens specifika behov och underlätta behovet av arbetskraftsinvandring.

Vi förutsätter att vi bjuds in till den kommande utredningens expertgrupp för att inte branschen ska missgynnas. Våra medlemsföretag kommer att göra sin del i den gröna omställningen, men då måste ni ge dem den möjligheten. Straffa inte de som gör rätt.

Läs artikeln på Altingets webbplats