NYHET - UTLÄNDSK ARBETSKRAFT & KRIGET I UKRAINA

Arbetstillstånd för ukrainska medborgare – aktuell problematik

De senaste dagarna har många företag nåtts av beskedet att Migrationsverket avslagit ansökningar om arbetstillstånd för säsongsarbetare från Ukraina. Detta är ytterst problematiskt och beklagligt, både för er företagare, men naturligtvis även för de arbetstagare som befinner sig i en krigssituation och som hade hoppats eventuellt kunna komma hit senare i sommar.

25 mars 2022
Migrationsverkets logotyp

Migrationsverket hänvisar istället dessa till massflyktsdirektivet, som – om det beviljas – innebär att den sökande får uppehållstillstånd och arbetstillstånd, i ett initialt skede fram till den 4 mars 2023. Beroende på hur situationen i Ukraina utvecklas kan detta komma att förlängas ytterligare två år.

Under gårdagen hade vi ett möte med Migrationsverkets rättsenhet för att diskutera myndighetens tolkning och tillämpning av Utlänningslagen. Det finns i säsongsanställningsdirektivet en tvingande reglering som inte medger att arbetstillstånd beviljas om det råder krig i hemlandet vid prövningstillfället. Man kan överklaga beslutet, men i och med att det handlar om tvingande lagstiftning är utsikterna inte goda för att få ett ändrat beslut.

Vi undersöker just nu omfattningen av sökta arbetstillstånd för ukrainska arbetstagare bland Grönas medlemsföretag för att ge rätt bild av situationen till berörda politiker. Gröna arbetsgivare är, tillsammans med andra berörda organisationer, inbjudna till ett möte med landsbygds- och arbetsmarknadsministrarna på måndag för att diskutera bemanningen i de gröna näringarna, både denna och kommande säsonger.

Vi har framfört frågor till Migrationsverket om huruvida de ansökningsavgifter som betalats in kan återbetalas, och fått beskedet att man kan begära återbetalning, vilket då utreds i varje enskilt fall. Det finns dock inga garantier för att man beviljas återbetalning. En möjlighet skulle också kunna vara att, i de fall där man ännu inte fått beslut från Migrationsverket, återkalla ansökan och begära tillbaka ansökningsavgiften. Inte heller här kunde Migrationsverket ge garantier för återbetalning. I denna fråga ligger vi på politiskt för att få till stånd en generell återbetalning.

För att ytterligare problem inte ska uppstå längs vägen är det nu särskilt viktigt att göra allt enligt Migrationsverkets instruktioner. Myndighetens regelverk kan i det läge vi befinner oss uppfattas som ologiskt och skapa problem för både arbetsgivare och arbetstagare, men att vara noggrann från start är av yttersta vikt. Vi befinner oss i ett exceptionellt läge, och snabba förändringar av både regelverk och rutiner kan ske med kort varsel.

Vad gäller ansökningar om arbetstillstånd för säsongsarbete för medborgare från andra länder utanför EU så ska dessa inte påverkas, utan handläggas enligt sedvanlig rutin.

Lena-Liisa Tengblad
VD
Emma Terander
Ansvarig Public Affairs