DEBATT - NÄRINGSPOLITIK

De gröna näringarna behöver ett robust transportsystem som fungerar i hela landet

På DN-debatt skriver industrins parter att tre områden i den nationella planen för infrastruktur måste prioriteras. Det handlar om underhåll av befintliga vägar och järnvägar, elektrifiering och en ny isbrytarflotta finansierad av staten.

11 maj 2022
Foto: Juliana Fälldin

Det nya säkerhetspolitiska läget har satt fokus på de gröna näringarna och vikten av att vi ökar graden av självförsörjning. Men det är också viktigt att det sker anpassningar i den nationella planen för infrastruktur.

- Vår bransch behöver en effektiv, tillförlitlig och hållbar infrastruktur som fungerar i hela landet säger Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare i en kommentar till den debattartikel som hon undertecknat tillsammans företrädare för arbetsgivare och fackförbund i Industrirådet.

Läs hela debattartikeln här.

Johan Grauers
Kommunikationschef