DEBATT - NÄRINGSPOLITIK

De gröna näringarna behöver ett robust transportsystem som fungerar i hela landet

På DN-debatt skriver industrins parter att tre områden i den nationella planen för infrastruktur måste prioriteras. Det handlar om underhåll av befintliga vägar och järnvägar, elektrifiering och en ny isbrytarflotta finansierad av staten.

11 maj 2022
Foto:

Det nya säkerhetspolitiska läget har satt fokus på de gröna näringarna och vikten av att vi ökar graden av självförsörjning. Men det är också viktigt att det sker anpassningar i den nationella planen för infrastruktur.

- Vår bransch behöver en effektiv, tillförlitlig och hållbar infrastruktur som fungerar i hela landet säger Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare i en kommentar till den debattartikel som hon undertecknat tillsammans företrädare för arbetsgivare och fackförbund i Industrirådet.

Läs hela debattartikeln här.

Johan Grauers
Kommunikationschef